Cél:
A Vinter-Tech Kft. műszaki vizsgálatokat, elemzéseket végez annak érdekében, hogy a vevői elvárásoknak, jogszabályoknak szabvány követelményeknek megfelelő szolgáltatás biztosított legyen.

Fogalom meghatározások:
Kalibrálás
A kalibrálás azoknak a műveleteknek az összesség, amelyekkel - meghatározott feltételek mellett - megállapítható az összefüggés a mérőműszer vagy a mérőrendszer értékmutatása, illetve a mérték, a hiteles anyagminta által megtestesített vagy használati etalonnal megvalósított érték (a helyes érték) között.

Etalon:
Mérték, mérőeszköz, anygaminta vagy mérőrendszer, melynek az a rendeltetése, hogy egy mennyiség egységét, illetve egy vagy több ismert értékét definiálja, megvalósítja, fenntartsa vagy reprodukálja és referenciaként szolgáljon.
Kalibrálási eljárás
A kalibrálás folyamatának, olyan leírása, amely alapján a műszerek kezelését ismerő kellő szakképzettségű személy a kalibrálást végre tudja hajtani.

Mérőeszköz
Mérésügyi szempontból mérőeszköznek a mérések elvégzésére alkalmas olyan technikai eszköz minősül, amelynek a mérési pontosságot és megbízhatóságot jellemző tulajdonságai ismertekés ellenőrizhetőek.

Mérőmműszer (műszer)
Olyan mérőeszköz, amely a mérendő mennyiség pillanatértékét, vagy rövid időszakra eső átlagértékét közvetlenül jelzéssé alakítja.

Mérték:
Olyan eszköz, amely egy adott mennyiség egy vagy több ismert értékét használata során tartósan reprodukálja vagy előállítja .
Pontossági osztály
A mérőeszközök olyan osztálya, amelyik a hibák előírt korlátok között tartása céljából megfelel bizonyos előírt metrológiai követelményeknek.

Visszavezethetőség:
Egy mérési eredménynek vagy egy etalon értékének az a tulajdonsága, hogy ismert bizonytalanságú összehasonlítások megszakíthatatlan láncolatán keresztül kapcsolódik megadott referenciákhoz, általában országos vagy nemzetközi etalonhoz.

Mérési területek:

Pipetta kalibrálása
Térfogatmérő fecskendő kalibrálása
Büretta kalibrálása
Autóklávok, isolátor, dry-fog rendszer műszereinek (hőmérő, nyomástávadó, manométer) kalibrálása
Autóklávok nyomáskacsolóinak kalibrálása
Technológiai rendszer műszereinek (hőmérő, mutatós hőmérő, nyomástávadó, manométer) kalibrálása
Légtechnikai műszerek (hőmérő, nyomástávadó, páratartalommérő,légsebességmérő) kalibrálása
Légtechnikai nyomáskapcsoló kalibrálása
Mérlegek kalibrálása