A CODEfon kaputelefon család kétvezetékes és mkt digitális kaputelefon rendszere

Jellemzők:

2 vezetékes rendszer és Mkt rendszer egyben
255 lakáskészülék kapcsolható egy központi egységre / Mkt telefonok esetén 16 ill.32 lakásonként 1 modul/
Mikroprocesszoros lakáskészülék / Mkt lakáskészülék/
Digitális kóddal történo hívás
Mágneszár vezérlés
Belso kapunyitó nyomógomb kapcsolható a központhoz
Beépített névtábla-világítás vezérlés
Kódzár funkció
Kártyás belépteto / proximity központnál /
Gyárilag elore programozott, minden központ egyedi kódokkal rendelkezik
Kódok megváltoztathatóak, billentyuzetrol programozható
Optikai szenzoros billentyuzet
A központi egység

A központi egység és a világítással ellátott névtábla falba süllyesztheto ill. esovédos falra szerelheto kivitelu, acéllemezbol készült dobozba van beépítve. Bekötését a mellékelt bekötési rajz mutatja. Tápfeszültségét 220/12 V-os transzformátorról kell biztosítani. A lakáskészülékekhez meno vonalra párhuzamosan kell rákötni az összes lakáskészüléket, polaritáshelyesen. Mkt telefonok esetén az egyedi vezetékeket a modul számozott pontjaihoz /L1,L2,L3…/ a közös szálat a modul K pontjába kell bekötni. A kapunyitó nyomógomb tetszoleges típusú, záróérintkezos lehet. Ennek megnyomásával a kapu belülrol nyitható. A névtábla világítás kimenetre több névtábla is rákötheto. A világítás sötétben automatikusan bekapcsol. A mágneszár kimenetnek külön biztosítéka van, így a mágneszár zárlata esetén a kaputelefon tovább muködik. Mind a névtábla világítás, mind a mágneszár 12V váltóáramot kap, relével kapcsolva. A központ panelen 3 db trimmerpotméter van. Ezekkel a mikrofon és a hangszóró hangereje külön-külön szabályozható. A balansz potméterrel a legkevésbé gerjedékeny állapotot lehet beállítani. A rendszer alkalmas több kapu kezelésére is , csak egy informácios vezeték szükséges a központok közé .Igy csak az a központ muködik amelyikrol elsoként történt a hívás a másik központon addig OFF .jelzés látszik.

Figyelem! Hibás bekötés a központ tönkremeneteléhez vezethet!

A digitális lakáskészülék jellemzoi:

A lakáskészülék mikroprocesszoros vezérlésu. A csengetéskor a lakásszámot a központ digitális kód formájában küldi a lakáskészülékek felé, amit a mikroprocesszor összehasonlít a jumpereken beállított értékkel. A mikroprocesszor hatékony hibafelismero programmal van ellátva, így a téves csengetés lehetosége gyakorlatilag kizárt. A lakásszámot a panelen található jumperekkel kell beállítani .A jumperek értéke a telefonokban lentrol felfelé növekszik. Jumperek értékei: 128 ezekbol a számokból minden lakás szám eloállítható

64
32
16
8
4
2
1

A rövidre zárt jumperek összege a hívószám.


Továbbá lehetoség van a lakáskészülékre póthangszórót csatlakóztatni ill. az ajtó elotti ajtócsengo muködtetésére.

Az Mkt modul kódolása ill. bekötése:

Bekötése nagyon egyszeru a rajz alapján a központból átkötjük a / + -/ vonalat a modulon ugyanígy jelzett pontokba, a K pontba a lakáskészülékek közös vezetéke, az I jelzésu pontot több modul esetén kell egymással összekötni . Az / L0,L1,L2,…/pontokba a telefonok egyedi vezetékei kerülnek. A modulon található jumperekkel a digitális telefonokkal megegyezo módon a modulokon a telefonok hívószáma beállítható. Az 1….128 ig számozott jumperekkel beállított számot hozzá kell adni a modulon található L0,L1,L2,L3….számokhoz és ezek összege lesz az oda bekötött lakás hívószáma./Pl. a jumperekkel beállított érték 15 az L0 pontba kötött lakás hívószáma 15, az L1=16, L2=17 és így tovább.

A rendszer muködése:

Csengetéskor a lakás számát kell a billentyuzeten beírni, majd a központ 3 másodperc múlva csenget. A lakáskészülék a hívást visszaigazolja a központnak, és csak ezután indul, a csengeto hang. Érvénytelen szám hívásakor, ( > 255) a központ "Err " hibajelzést ad. Ha a hívott szám érvényes, de ilyen számú lakáskészülék nincs telepítve, akkor "OFF" jelzést ad. Ha a hívott készülék létezik, akkor csenget. Ha a hívott a kagylót felvette, akkor bekapcsol a mikrofon és a hangszóró, és lehet beszélni. Mind a csengetés, mind a beszélgetés ideje korlátozott, a beprogramozott ido letelte után automatikusan bontja az összeköttetést. A beszélgetés alatt a lakáskészüléken lévo gombbal a mágneszár nyitható. Az összeköttetés a kagyló letételével, vagy a központon a DEL gombbal is bontható.

Kódzár üzemmód:

A központ lehetové teszi a mágneszár nyitását a billentyuzeten beírt 4 jegyu kóddal. Eloször a lakásszámot kell beírni, majd a gombot megnyomni, utána a 4 jegyu kódot. Minden lakásszámhoz tartozik egy nyitókód, ezek gyárilag véletlen számokkal be vannak programozva, a számokat a mellékelt kódtáblázat tartalmazza.

Kártyás belépteto:

Lehetoség van minden lakás számára tetszoleges számú proximity kártya használatára. A kártyák lakásszámhoz rendelhetoek ill. kitörölhetoek. A kártya használatát a lakáskészülék rövid hangjelzéssel jelzi mintha a hozzá tartózó kódot használnák.

Központ üzenetei:

EEE - vonali zárlat (a hálózatban)
off - nem látja a lakáskészüléket
err - hibás számbevitel
A fenti üzenetek a központ meghibásodása esetén is jelentkezhetnek!